dietmar-becker-131

Racun Komparasi

Percaya tidak percaya, komparasi adalah bukti tinggi hati. Kalau kita membandingkan diri dengan mereka yang lebih baik, kita merasa minder atau malah putus asa. Kalau membandingkan dengan mereka yang tidak lebih baik, kita merasa bangga. Sebab perbandingan meletakkan fokus pada semua fakta mengenai diri kita. Apa yang kita punya, apa yang kita sudah lakukan, apa…